Błędy w instalacjach odgromowych

wyładowania atmosferyczne

Opublikowano: 21/06/2023

Instalacja odgromowa to kluczowy element ochrony każdego budynku przed uszkodzeniami wynikającymi z uderzenia pioruna. Projekt instalacji odgromowej jest szczegółowo opisany w normie PN EN 62305, która stanowi podstawowe źródło informacji dla osób zainteresowanych prawidłowym wykonaniem tego rodzaju ochrony.Instalacja odgromowa składa się z wielu elementów, w tym przewodów odprowadzających, uziomów instalacji elektrycznej, złączy kontrolnych oraz stosownych materiałów, które mają na celu odciągnięcie prądu piorunowego do ziemi. Wszystko to tworzy całość chroniącą budynek i jego mieszkańców przed różnymi formami uszkodzeń fizycznych obiektów i zakłóceniami elektromagnetycznymi, które mogą być spowodowane uderzeniem pioruna.Jednak, pomimo tego, że wiele osób znając zasady montażu instalacji odgromowej, nadal popełnia się wiele błędów, które mogą negować jej skuteczność. Błędy w instalacjach odgromowych mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji dla osób oraz uszkodzenia fizyczne obiektów, na których takie instalacje są montowane.Ważne więc jest, aby już na etapie projektowania budynku przewidzieć i prawidłowo wykonać wszystkie niezbędne elementy instalacji odgromowej. W niniejszym artykule przedstawimy najczęstsze błędy, które można spotkać podczas wykonywania instalacji odgromowych oraz wskazówki, jak ich unikać.Spis treści


Błędy na etapie projektowania budynku

Jednym z najbardziej powszechnych błędów w instalacjach odgromowych na etapie projektowania budynku jest nieprawidłowe usytuowanie przewodów odprowadzających. Ich usytuowanie powinno być takie, aby zapewnić maksymalną ochronę obiektu przed uderzeniem pioruna. Konieczne jest zachowanie bezpiecznych odstępów między przewodami odprowadzającymi a instalacjami elektrycznymi oraz stosowanie naturalnych przewodów odprowadzających, takich jak zbrojenia fundamentów.Pierwszym krokiem do wykonania prawidłowej instalacji odgromowej jest uwzględnienie jej na etapie projektowania budynku. Zbyt często zdarza się, że instalacje odgromowe są traktowane jako dodatek, a nie integralna część budynku.Najczęściej popełniane błędy na tym etapie to nieuwzględnienie w projekcie budynku odpowiednich miejsc na przewody odprowadzające, złącza kontrolno-pomiarowe czy drutów odgromowych. Takie podejście może skutkować późniejszymi problemami, takimi jak uszkodzenie elewacji budynku podczas montażu instalacji odgromowej czy konieczność stosowania zbyt małego przekroju przewodów odprowadzających, co z kolei może spowodować wyrwanie przewodu podczas uderzenia pioruna.

Wybór i wykorzystanie odpowiednich materiałów

Innym powszechnym błędem jest wybór niewłaściwych materiałów do wykonania instalacji odgromowej. Norma PN EN 62305-3 jasno określa, jakie materiały powinny być używane w instalacjach odgromowych.Wybór odpowiednich materiałów, takich jak stal nierdzewna lub miedź, jest niezwykle istotny dla trwałości oraz skuteczności instalacji odgromowej. Jednak nieodpowiedni dobór materiałów może prowadzić do uszkodzenia elewacji obiektów wskutek korozji czy też zbyt małym przekroju przewodów, co ogranicza ich zdolność przewodzenia prądu piorunowego.

Błędy podczas wykonywania instalacji odgromowej

Podczas wykonywania instalacji odgromowej, częstym błędem jest nieprawidłowe położenie przewodów odprowadzających. Powinny one być rozmieszczone na całym obwodzie budynku, a ich usytuowanie powinno uwzględniać wszelkie wystające elementy, takie jak kominy czy anteny. Wykonanie instalacji z pominięciem tych elementów może prowadzić do ich uszkodzenia podczas uderzenia pioruna.Ponadto, błędem jest również pomijanie instalacji ograniczników przepięć. Są one niezbędne dla ochrony urządzeń elektrycznych i systemów informatycznych przed przepięciami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi

Błędy związane z uziemieniem

Jednym z kluczowych czynników jest zapewnienie prawidłowego wzajemnego połączenia pionowych przewodów odprowadzających. Prowadzi to do optymalnej dystrybucji prądu piorunowego, minimalizując ryzyko uszkodzeń. Zaniedbanie tego aspektu może prowadzić do przeciążenia pojedynczych przewodów i potencjalnie niebezpiecznych uszkodzeń.Najczęściej popełniane błędy to zbyt wysoka rezystancja uziemienia oraz niewłaściwe uziomy. Uziomy powinny być wykonane z odpowiednich materiałów i mieć odpowiednią głębokość. Sztuczny uziom fundamentowy lub uziom o zbyt małej głębokości może prowadzić do niewłaściwego odprowadzenia prądu piorunowego.Uziom instalacji elektrycznej może być realizowany poprzez wykorzystanie naturalnych przewodów odprowadzających, takich jak stal zbrojenia fundamentów, lub sztucznych, takich jak osobny przewód odprowadzający. Niezależnie od wybranej metody, kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej głębokości uziomu oraz jego minimalnej rezystancji, aby zapewnić skuteczne odprowadzenie prądu piorunowego.W kontekście instalacji odgromowej nie można zapomnieć o ogranicznikach przepięć. Są one niezbędne do ochrony systemów i urządzeń elektrycznych przed potencjalnie katastrofalnymi skutkami wyładowań atmosferycznych.

Podsumowanie

Każdy element instalacji odgromowej, począwszy od przewodów odprowadzających, przez uziomy instalacji elektrycznej, a na ogranicznikach przepięć kończąc, ma swoje specyficzne zadanie w ochronie budynku przed wyładowaniami atmosferycznymi. Ważne jest więc, aby podczas projektowania i montażu instalacji odgromowej zwracać uwagę na każdy szczegół.Przede wszystkim, należy pamiętać o wyborze odpowiednich materiałów. Wszystkie elementy instalacji muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję i mających odpowiednie właściwości przewodzące. Odpowiedni dobór materiałów zapewni długą żywotność instalacji oraz jej skuteczność.Kolejnym istotnym elementem jest prawidłowe uwzględnienie wszystkich części budynku. Wzajemne połączenia pionowych przewodów odprowadzających, ich odpowiednie rozmieszczenie oraz właściwe uziemienie są kluczowe dla skutecznej ochrony budynku.Na koniec, warto zaznaczyć, że instalacje odgromowe powinny być montowane przez specjalistów z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą. Dzięki temu możemy mieć pewność, że instalacja zostanie wykonana prawidłowo i zapewni ochronę naszego domu na wiele lat.Zapewnienie bezpieczeństwa naszego domu i naszych bliskich jest najważniejsze, dlatego nie powinniśmy bagatelizować znaczenia prawidłowo wykonanej instalacji odgromowej. Pamiętajmy, że inwestycja w profesjonalną ochronę odgromową to inwestycja w nasze bezpieczeństwo.

Chcesz zabezpieczyć swój dom przed burzą?