Czy instalacja odgromowa jest obowiązkowa?

Przewody uziemiające, przewody odprowadzające, montaż przewodów odprowadzających

Opublikowano: 28/02/2023

Instalacja odgromowa jest systemem, który zapewnia ochronę przed działaniem prądu piorunowego. Jest to istotna kwestia, ponieważ pioruny mogą spowodować wiele szkód, w tym pożary i zniszczenia mienia. Należy rozważyć montaż instalacji odgromowej już na etapie budowy naszego domu, choć w niektórych sytuacjach nie jest to konieczne. Dowiedz się z naszego artykułu, w jakich sytuacjach instalacja odgromowa jest obowiązkowa, a kiedy możemy z niej zrezygnować.Spis treści


Instalacja odgromowa a prawo budowlane

Zgodnie z przepisami, obowiązek posiadania instalacji odgromowej dla domów jednorodzinnych wynika z poziomu zagrożenia piorunowego. Wskaźnik zagrożenia piorunowego dla danego budynku jest określany na podstawie szeregu czynników, takich jak wymiary budynku, lokalizacja, rodzaj konstrukcji i materiały, z których wykonany jest dach, a także warunki klimatyczne panujące w danym regionie.

Jeśli wskaźnik zagrożenia piorunowego dla danego budynku przekracza określoną wartość, to właściciel jest zobowiązany do zainstalowania odpowiedniej instalacji piorunochronnej. Wartość ta jest ustalana na podstawie norm i wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Nie każdy budynek należy wyposażyć w instalację odgromową

Jakie budynki nie wymagają instalacji odgromowej?

Zgodnie z polskimi przepisami prawa, instalacja odgromowa nie jest wymagana we wszystkich budynkach. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów budynków, które jej nie wymagają:

Warto jednak pamiętać, że nawet jeśli nasz budynek nie jest objęty obowiązkiem posiadania instalacji odgromowej, to w przypadku występowania ryzyka uderzenia pioruna, zawsze warto zainwestować w takie zabezpieczenie.


Czy do fotowoltaiki potrzebna jest instalacja odgromowa?

Instalacja odgromowa nie jest obowiązkowym elementem ochronnym domu wyposażonego w fotowoltaikę, ale ta inwestycja może okazać się bardzo przydatna. Uderzenie pioruna zawsze stanowi ogromne zagrożenie - nie tylko dla domowników i budynku, ale także dla drogiej instalacji fotowoltaicznej. Uderzenie prądu piorunowego może uszkodzić delikatne ogniwa paneli słonecznych, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do całkowitego zniszczenia. Dlatego warto rozważyć zainstalowanie odgromowej instalacji w domu z fotowoltaiką, aby zminimalizować ryzyko szkód wynikających z uderzenia pioruna.

Chroń odbiorniki elektryczne w swoim domu dzięki instalacji odgromowej

Co zamiast piorunochronu?

Instalacja odgromowa stanowi skuteczne zabezpieczenie przed skutkami uderzeń piorunów, ale warto pamiętać, że nie jest to jedyny sposób na zabezpieczenie się przed skutkami uderzeń atmosferycznych. Dodatkowe zabezpieczenia, takie jak odgromniki i ograniczniki przepięć, mogą również pomóc w ochronie naszych urządzeń elektrycznych.

Odgromniki to urządzenia służące do przekierowywania wyładowań atmosferycznych z dachu budynku na ziemię, a tym samym minimalizują ryzyko pożaru lub uszkodzenia budynku. Ograniczniki przepięć z kolei chronią urządzenia elektryczne przed nadmiernymi napięciami, które mogą wystąpić w wyniku uderzenia pioruna lub innych przyczyn. Klasy B i C ograniczników przepięć różnią się między sobą maksymalną wartością przepięcia, jakie są w stanie znieść, co pozwala na lepszą ochronę przed przepięciami zarówno instalacji elektrycznych, jak i urządzeń.

Jednym ze sposobów ochrony wrażliwego sprzętu, takiego jak audio i wideo oraz komputery, przed skutkami przepięć są ograniczniki klasy D, które stanowią uzupełnienie zabezpieczeń klasy B i C.

Warto jednak pamiętać, że najważniejszym i skutecznym sposobem ochrony przed uderzeniami piorunów jest instalacja odgromowa. W przypadku, gdy nie jest ona wymagana przez przepisy, warto jednak zastanowić się nad jej zamontowaniem, szczególnie jeśli nasz budynek znajduje się w miejscu narażonym na częste wyładowania atmosferyczne lub jeśli posiadamy w nim drogie i wartościowe urządzenia elektroniczne.


Ile kosztuje inwestycja w instalację odgromową?

Koszt instalacji odgromowej może być dość wysoki, w zależności od wielkości budynku. Jednakże, należy pamiętać, że inwestycja ta może się zwrócić w postaci uniknięcia szkód w wyniku uderzenia pioruna, co może kosztować znacznie więcej niż koszt instalacji.

Warto również zwrócić uwagę na to, że instalacje odgromowe są trwałe i skuteczne przez długi czas, co oznacza, że inwestycja ta może zabezpieczyć nasz dom i mienie na wiele lat. Ponadto, w przypadku nowo budowanych domów, koszt instalacji odgromowej może być uwzględniony w kosztorysie budowy, co umożliwi lepsze planowanie budżetu.


Chcesz zabezpieczyć swój dom przed burzą?