Przegląd instalacji odgromowej: Dlaczego regularna Inspekcja jest kluczowa?

  • Strona główna
  • /
  • Przegląd instalacji odgromowej: Dlaczego regularna Inspekcja jest kluczowa?
kontrola instalacji odgromowej

Opublikowano: 16/05/2024

W obliczu rosnącej liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak burze z piorunami, kluczowe staje się zapewnienie bezpieczeństwa zarówno obiektom budowlanym, jak i ich użytkownikom. Instalacja odgromowa chroni obiekt przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Regularne pomiary i przeglądy instalacji odgromowej nie jest tylko zaleceniem – stanowi obowiązek prawny, który ma na celu zapewnienie funkcjonalności i skuteczności ochrony.

Regularna inspekcja instalacji odgromowej jest kluczowa z kilku ważnych powodów:

Co obejmuje przegląd instalacji odgromowej?

Kontrola instalacji odgromowej to kompleksowy proces oceny stanu systemu ochrony przed piorunami, mający na celu wykrycie wszelkich nieprawidłowości oraz uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego funkcjonalność i bezpieczeństwo. Proces ten obejmuje szereg czynności diagnostycznych, w tym:

Przegląd prenatalny

Dodatkowo, w przypadku obecności uziomu fundamentowego, zalecane jest wykonanie tzw. przeglądu prenatalnego. Jest to kontrola przeprowadzana przed zalaniem fundamentów betonem, mająca na celu ocenę i zatwierdzenie jakości wykonania oraz prawidłowości zamontowanych elementów przewodzących.

Ile trwa przegląd instalacji odgromowej?

Czas trwania standardowego przeglądu odgromowego może wynosić kilka godzin i zazwyczaj obejmuje również kontrolę wewnętrznych połączeń wyrównawczych oraz sprawdzenie stanu urządzeń ograniczających przepięcia i bezpieczników. Każdy przegląd kończy się sporządzeniem szczegółowego raportu, który dokumentuje wyniki inspekcji oraz zalecenia dotyczące ewentualnych działań naprawczych.

sprawdzenie instalacji odgromowej | Ochrona odgromowa obiektów Izo-sky

Kiedy wykonać przegląd instalacji odgromowej?

Obowiązki prawne wynikające z ustawy

Zgodnie z art. 62. Ustawy Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późniejszymi zmianami), właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli technicznej obiektów co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta musi obejmować instalację elektryczną i odgromową, szczególnie w zakresie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, środków ochrony przed porażeniem, a także oporności izolacji przewodów i uziemień.

Badania instalacji odgromowej

Norma PN-HD 60364-6:2008 sugeruje możliwość skrócenia okresów między przeglądami dla obiektów o zwiększonym ryzyku, takich jak:

Odpowiedzialność za ustalenie właściwych odstępów czasu między przeglądami spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości. W przypadkach uzasadnionego ryzyka, jak gwałtowne zjawiska pogodowe, przegląd powinien być wykonany niezwłocznie, aby zapobiec potencjalnym awariom.

Zakres przeglądu instalacji odgromowej

Zgodnie z normą PN-EN 62305-3, przegląd techniczny instalacji odgromowej powinien obejmować:

Raportowanie wyników przeglądu dotyczące instalacji odgromowych

Po zakończeniu przeglądu wszystkie wyniki wraz z protokołem są wpisywane do książki obiektu budowlanego. Książka ta jest prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i jest dostępna dla Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Sanepidu oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, co zapewnia przejrzystość i legalność przeprowadzonych działań.

Kto powinien wykonać przegląd instalacji odgromowej?

Przeglądy w instalacjach odgromowych powinny być zawsze przeprowadzane przez wykwalifikowanego specjalistę posiadającego odpowiednie uprawnienia. Wyniki tych przeglądów, razem z odpowiednim protokołem, są rejestrowane w książce obiektu budowlanego. Do tej książki dostęp mają uprawnione instytucje, takie jak Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna, Sanepid oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, które mogą weryfikować zgodność przeprowadzonych działań z obowiązującymi normami i przepisami.

okresowe przeglądy instalacji odgromowej | pomiary instalacji odgromowej

Instalacje ochrony odgromowej - Izo-sky

Doradztwo i dobór elementów

Oferujemy doradztwo w zakresie wyboru i dostawy elementów instalacji odgromowej, w tym drutów odgromowych aluminiowych oraz uchwytów i podpór dla różnych rodzajów dachów. Dostępne są też uchwyty malowane proszkowo na żądany kolor. Sprawdź naszą ofertę.

Projektowanie i montaż instalacji piorunochronnych

Realizujemy projekty instalacji odgromowych, zapewniając ich skuteczność i bezpieczeństwo, oraz oferujemy 5-letnią gwarancję na wszystkie prace.

Systemy uziemiające i przeglądy techniczne

Projektujemy i montujemy efektywne systemy uziemiające, a także regularnie przeprowadzamy przeglądy instalacji odgromowych.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz do kontaktu, gdzie nasi specjaliści chętnie pomogą dobrać najlepsze rozwiązania dla Twoich potrzeb. Sprawdź naszą ofertę lub skontaktuj się z nami.

Chcesz zabezpieczyć swój dom przed burzą?