Instalacja odgromowa budynków mieszkalnych

Ochrona odgromowa na budynkach mieszkalnych

Aby zapewnić skuteczną ochronę należy wyznaczyć miejsca najbardziej narażone na bezpośrednie uderzenie pioruna, a następnie należy te miejsca zabezpieczyć stosując metodę kątów ochronnych, metodę oczkową lub toczącej się kuli. Kolejnym krokiem jest odpowiedni podział prądu piorunowego na poszczególne zwody oraz sprowadzenie prądu do ziemi możliwie najkrótszą drogą. W celu zapewnienia szybkiego rozproszenia się prądu piorunowego w ziemi należy połączyć zwody odprowadzające z poprawnie wykonaną instalacją uziemiającą.

Alt

Projektując instalację piorunochronną należy sklasyfikować budynek w zależności od jego przeznaczenia i gabarytów. Wynikający z analizy poziom ochrony pozwala zaplanować ilość i rozmieszczenie zwodów odprowadzających oraz zaprojektowanie zwodów na dachu.

Instalacja odgromowa krok po kroku:

Do wykonanych przez nas instalacji odgromowych dostarczamy protokół odbioru, w skład którego wchodzą:

 

Na nasze prace udzielamy 5-letniej gwarancji