Pomiary rezystancji uziemienia

Kontrola stanu technicznego instalacji odgromowej jest konieczna do jej prawidłowego działania i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników chronionego obiektu.

Właśnie dlatego tak ważny jest pomiar rezystancji uziemienia. Dzięki niemu jesteśmy w stanie poznać wartość napięcia dotykowego, które może powstać między różnymi częściami przewodzącymi na przewodzie ochronnym. Mierząc poziom rezystancji, możemy poznać największą spodziewaną wartość uziemienia i dowiedzieć się, czy spełnione zostały wszelkie normy ochrony przeciwpożarowej, przeciwprzepięciowej oraz odgromowej.

Pomiary rezystancji uziemienia

Do badania rezystancji uziemienia konieczne są odpowiednie narzędzia i metody pomiarowe. W Izosky korzystamy z najwyższej jakości mierników marki METREL. Umożliwiają one wykonywanie pomiarów przy użyciu większości metod m.in. metody czteroprzewodowej (4p), cęgowej, udarowej, a nawet badanie poziomu rezystywności gruntu.

Więcej informacji o pomiarze rezystancji uziemienia znajdziesz w naszym wpisie blogowym "Na czym polegają pomiary rezystancji uziemienia?".