Wykonanie skutecznego uziemienia

Najbardziej ekonomicznym uziemieniem jest niewątpliwie uziemienie fundamentowe – bardzo skuteczne uziemienie, zapewniające równomierny rozkład indukowanego pola elektromagnetycznego na całej powierzchni fundamentu. Trzeba jednak pamiętać o trwałych połączeniach prętów zbrojeniowych, a także o wyprowadzeniu bednarki w odpowiednich miejscach. Więcej informacji na temat uziomu fundamentowego i tego jak go wykonać znajdziesz tutaj

Innym, równie skutecznym i ekonomicznym uziemieniem jest otok z bednarki. Wymagana odległość otoku od budynku to min.1m, a głębokość na jakiej należy bednarkę zakopać to min.0,7m.

W przypadku kiedy wykonanie otoku jest niemożliwe, alternatywą jest mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych. Do wyboru mamy pręty o różnych średnicach – stalowe ocynkowane ogniowo lub pomiedziowane. W zależności od rodzaju gruntu należy zastosować odpowiednią średnicę uziomów oraz metodę łączenia (uziomy złączkowe lub bezzłączkowe). Uziemienia pionowe wykonuje się przy użyciu młota udarowego i specjalnych pobijaków dedykowanych do konkretnych uziomów.

Uziomy pionowe są z pewnością droższe niż wykonanie otoku z bednarki lub uziom fundamentowy. Metoda ta jednak umożliwia wykonanie skutecznego uziemienia nawet w momencie kiedy nie przewiduje się jakichkolwiek dodatkowych prac ziemnych.

Skuteczne uziemienie
Uziemienie

W zależności od umiejscowienia punktów połączenia zwodów odprowadzających z uziemieniem (złącz kontrolnych) można zastosować puszki odgromowe na ścianę lub studzienki kontrolne do ziemi, które umożliwiają swobodny dostęp do złącza w czasie przeglądu okresowego.

Puszki odgromowe
Puszki odgromowe