Zwody pionowe, czyli iglice i maszty

Antenki kominowe na ogół wykonuje się z drutu, który stosujemy do wykonania instalacji. W przypadku, kiedy jednak konieczne jest wystawienie wyższej antenki, wówczas stosujemy ciągnione sztyce aluminiowe, które bez względu na siłę wiejącego wiatru pozostają w niezmiennej pozycji. Do ochrony anten, mocowanych do komina stosujemy drążki izolacyjne, które umożliwiają oddalenie zwodu i tym samym skutecznie chronią anteny przed bezpośrednim wyładowaniem.

Zwody pionowe
Piorunochronne iglice i maszty
Zwody pionowe - iglice i maszty