Zwody pionowe, czyli iglice i maszty

Zwody pionowe to nic innego jak część zewnętrznej instalacji piorunochronnej, która bezpośrednio na siebie przyjmuje uderzenie pioruna, bezpiecznie odprowadzając powstały prąd piorunowy do ziemi.

Zwody pionowe chronią wszystkie wystające elementy dachu, tworząc razem z uprzednio zamontowanymi zwodami poziomymi strefę ochronną.

Najczęściej jako zwody pionowe stosowane są maszty i iglice. Montuje się je na różne sposoby – można zastosować maszty wolnostojące, które chronią urządzenia, można również mocować iglice bezpośrednio, np. do komina.

Najczęściej, iglice i maszty odgromowe wykonywane są z aluminium lub ze stali ocynkowanej ogniowo. Instalacje IZO-SKY wyróżnia to, że wszystkie iglice na kominach montujemy z prętów aluminiowych ciągnionych Ø10mm. Takie iglice cechuje to, że bez względu na siłę wiejącego wiatru zawsze pozostają pionowe dzięki czemu są estetyczne i zawsze będą spełniać swoją funkcję.

Do ochrony anten, zamocowanych na rurach stalowych stosujemy drążki izolacyjne, które umożliwiają oddalenie zwodu i tym samym skutecznie chronią anteny przed bezpośrednim wyładowaniem.

Zwody pionowe
Piorunochronne iglice i maszty
Zwody pionowe - iglice i maszty