Ocena ryzyka i określenie poziomu ochrony instalacji odgromowej

  • Strona główna
  • /
  • Ocena ryzyka i określenie poziomu ochrony instalacji odgromowej

Zagrożenie piorunowe, na podstawie którego określa się poziom ochrony wynika z: -umiejscowienia budynku – położenia geograficznego, zagęszczenie i charakter sąsiednich budynków -źródła zagrożenia – bezpośrednie wyładowanie w budynek, wpływ wyładowania w obiekt sąsiedni -szacowanych strat – porażenie istot żywych, uszkodzenia fizyczne budynku, awarie i ich konsekwencje.

Charakter budynku

Poziom ochrony

Budynki z materiałami wybuchowymi i pirotechnicznymi

Budynki wchodzące w skład obsługi lotnisk

I

Obiekty energetyczne i telekomunikacyjne

Budynki wybudowane lub pokryte materiałami łatwopalnymi

Budynki opieki społecznej

Obiekty wyższe niż 30m

II

Szkoły, szpitale, hotele

Muzea i kościoły

Obiekty o powierzchni użytkowej powyżej 2000m2

III

Obiekty o powierzchni użytkowej poniżej 2000m2

Budynki mieszkalne

IV