W zależności od umiejscowienia punktów połączenia zwodów odprowadzających z uziemieniem (złącz kontrolnych) stosujemy puszki odgromowe na ścianę lub studzienki kontrolne do ziemi, które umożliwiają swobodny dostęp w czasie przeglądu okresowego.

Na wczesnym etapie budowy niewątpliwie najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie otoku z bednarki i połączenie go ze zbrojeniem fundamentu. Ilość wąsów z bednarki, które należy wyprowadzić powyżej poziomu gruntu uzależniona jest od zaplanowanych zwodów odprowadzających.

W przypadku kiedy wykonanie otoku jest niemożliwe, alternatywą jest mechaniczne pogrążanie prętów młotem udarowym (tzw. uziomy pionowe). Do wyboru mamy pręty ocynkowane ogniowo lub pręty pomiedziowane.

Wykonanie skutecznego uziemienia